پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

پروانه شکار و صید در استان لرستان

مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه ویژه شکارچیان

 • اصل جواز حمل سلاح و کپی دو طرف آن
 • کپی شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • فرم تکمیل شده
 • واریز مبلغ 55000 ریال برای سلاح ساچمه زنی و مبلغ 165000ریال برای سلاح گلوله زنی به شماره حساب 2170604905008 نزد بانک ملی ایران

مدارک مورد نیاز برای تمدید دفترچه ویژه شکارجیان

 • اصل جواز حمل سلاح
 • دفترچه ویژه شکارچیان فاقد اعتبار
 • دو قطعه عکس
 • فیش واریزی به مبلغ 55000ریال برای سلاح ساچمه زنی و مبلغ 165000ریال برای سلاح گلوله زنی

پروانه شکار پرندگان

مدارک مورد نیاز:

 • اصل جواز حمل سلاح ساچمه زنی معتبر از مبادی ذیربط
 • داشتن دفترچه شناسایی ویژه شکار چیان
 • یک قطعه عکس
 • واریز مبلغ 400000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط شکار پرندگان

 • اعتبار پروانه شکار از اول مهرماه تا پانزدهم اسفند همان سال
 • روزهای مجاز شکار دو روز اخر هفته
 • تعداد شکار در هر سفر چهار قطعه پرنده میباشد
 • شکار در مناطق ازاد مجاز میباشد
 • پروانه شکار برای افرادی صادر می گردد که سابقه تخلف نداشته باشند.

پروانه شکار گراز وحشی

مدارک مورد نیاز:

 • اصل جواز حمل سلاح گلوله زنی یا ساچمه زنی معتبر
 • داشتن دفترچه ویژه شناسایی شکارچیان معتبر
 • واریز مبلغ 120000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی
 • یک قطعه عکس

شرایط شکار گراز وحشی

 • پروانه شکار گراز فقط برای اقلیتهای دینی صادر میشود و به هیچ عنوان برای مسلمانان صادر نمیشود
 • اعتبار پروانه از تاریخ صدور به مدت سه روز میباشد
 • شکار در مناطق ازاد مجاز میباشد
 • این پروانه برای افرادی صادر میشود که سابقه تخلف نداشته باشند.

پروانه شکار خرگوش و تشی

مدارک مورد نیاز:

 • اصل جواز حمل سلاح معتبر
 • داشتن دفترچه ویژه شکارچیان معتبر
 • واریز مبلغ 1600000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط شکار خرگوش و تشی:

 • این پروانه برای اقلیتهای دینی و مسلمان غیر شیعه صادر میگردد
 • تعداد شکار در هر سفر دو سر خرگوش یا تشی میباشد
 • روزهای مجاز شکار دو روز اخر هفته میباشد
 • شکار در مناطق ازاد مجاز میباشد
 • شکار در شب و استفاده از چراغ قوه و نورافکن ممنوع میباشد

پروانه شکار خرگوش با استفاده از تازی

مدارک مورد نیاز:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • یک قطعه عکس
 • واریز مبلغ 70000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط شکار خرگوش با استفاده از تازی:

 • این پروانه برای اقلیتهای دینی و مسلمان غیر شیعه صادر میگردد
 • اعتبار پروانه از اول مهر ماه تا پانزدهم اسفند ماه همان سال میباشد
 • شکار در سه روز اخر هفته مجاز میباشد
 • شکارچی در هر سفر مجاز به شکار دو سر خرگوش میباشد
 • شکار چی مجاز به استفاده از دو قلاده تازی میباشد و جرگه نمودن خرگوش با استفاده از تعداد بیشتر تازی ولو متعلق به چند نفر شکارچی دیگر ممنوع میباشد.

صید سهره طلایی

مدارک مورد نیاز:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • یک قطعه عکس
 • واریز مبلغ 350000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط مورد نیاز صید سهره طلایی

 • این پروانه صرفا جهت افرادی صادر میشود که از این طریق امرار معاش میکنند
 • صید در مناطق ازاد مجاز میباشد
 • میزان صید در هرسفر پنج قطعه میباشد
 • روزهای مجازی3 روز اخر هفته میباد

پروانه صید ماهی

مدارک مورد نیاز:

 • یک قطعه عکس
 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • واریز مبلغ 18000ریال به حساب 2170604902003نزد بانک ملی

شرایط صید ماهی با قلاب :

 • تاریخ صدور پروانه از 15/3/الی 15/11 همان سال
 • صید در رودخان های حفاظت شده و صید آزاد ماهیان و ماهیان غضروفی ممنوع می باشد .
 • ماهیگیری در قسمت هایی که از طرف آب منطقه ای ممنوع اعلام شده مجاز نمی باشد

پروانه صید ماهی بصورت حرفه ای

مدارک لازم :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • یک قطعه عکس
 • واریز مبلغ 950000ریال به حساب 2170604902003 نزد بانک ملی

شرایط لازم:

 • این پروانه از تاریخ 15/3 الی 15/11 همان سال اعتبار دارد
 • صید در سه روز آخر هفته مجاز می‌باشد
 • میزات صید در هر سفر سی قطعه می‌باشد
 • تور مورد استفاده باید یک رشته تور سالیک با چشمه های چهل میلیمتر به بالا باشد
 • صید در رودخانه های حفاظت شده و صید آزاد ماهیان و ماهیان غضروفی ممنوع می‌باشد

صید ماهی به صورت تفریحی

مدارک مورد نیاز:

 • واریز مبلغ 350000ریال به حساب 2170604902003 نزد بانک ملی
 • یک قطعه عکس
 • کپی شناسنامه و کارت ملی

شرایط مورد نیاز:

 • این پروانه برای کسانی صادر میشود که ماهیگیری شغل انها نمیباشد و از این طریق امرار معاش نمی کنند
 • تاریخ اعتبار این پروانه از 15/3 الی 15/11 همان سال می باشد
 • نور مورد استفاده یک رشته تور سالیک با چشمه های چهل میلیمتر به بالا می باشد
 • میزان صید در هر روز سی قطعه می باشد
 • صید در رودخانه های حفاظت شده و صید آزاد ماهیان و ماهیان غضروفی ممنوع می باشد
 • روزهای مجاز صید سه روز آخر هفته می باشد.

پروانه صید بلدرچین با تور و تبپچه

مدارک مورد نیاز :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • یک قطعه عکس
 • واریز مبلغ 180000ریال به حساب 2170604902003 نزد بانک ملی

شرایط مورد نیاز:

 • صیاد مجاز به استفاده از تور و تیپچه می باشد استفاده از سگ شکاری ممنوع می باشد.
 • صیاد مجاز به زنده گیری پنج قطعه بلدرچین در هر سفر می باشد
 • فصل مجاز در مناطق سردسیر از 15 اردیبهشت تا اوایل تیر ماه و در مناطق گرمسیر از اول اردیبهشت تا خردادماه همان سال

تذکر

کلیه پروانه های شکار و صید برای افرادی که دارای سابقه تخلف باشند صادر نمی گردد.