پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

متن کامل ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور

ماده ۱۹۲- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی  و زیر بنایی موظفند:

الف- طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است.

ب- نسبت به نمونهبرداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارئه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده ۳۰ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند.

ج- مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

واحدهای مشمول ایجاد سیستم پایش لحظه ای

1-کلیه طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، خدماتی و عمرانی که مشمول ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی می‌باشند.

2- کلیه طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، خدماتی و عمرانی که براساس ضوابط استقرار در کد ((و)) قرار می‌گیرند.

3- کلیه طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، خدماتی و عمرانی که بیش از ۵۰ نفر پرسنل دارند.

فهرست واحدهای بزرگ ملزم به نصب سیستم‌های پایش لحظه‌ای بر روی منابع آلاينده محيط زيست

پارامتر های مورد پایش

نوع تولید- خدمات

گروه

گروه فیزیک و شیمیایی:

pH,TSS,COD ,دما،نیترات، فسفات

 

مجتمع کشت و صنعت با وسعت بیش از 5 هزار هکتار

صنایع غذایی

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH,TSS,COD ,دما،نیترات، فسفات

 

مجتمع صنعتی تولید گوشت (استقرار دام پرواربندی،کشتارگاه های بزرگ صنعتی،تولید فراورده های گوشتی )

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH,TSS,COD ,دما،نیترات، فسفات

 

صنایع تولید قند و شکر

گروه فیزیکوشیمیایی:

O& G ,pH,TSS,COD ,دما

 

واحد های تولید مواد اولیه بهداشتی، آرایشی و داروسازی

 

صنایع دارویی،آرایشی و بهداشتی

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH,TSS,COD, O& G ,دما, فسفات و رنگ

گروه هوا و صدا

در مورد خط رنگ: ذرات

در مورد سیستم های دارای فرآیند احتراق: CO, SO2, NOX

 

صنایع ماشین سازی با خط کامل تولید

صنایع ماشین سازی

گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما, فسفات

گروه هوا و صدا:
تیرگی، ذرات ، CO, SO2, NOXو H2S* , * سرب HCL*, HF*

 

کارخانجات ذوب فلزات

 

 

 

 

صنایع فلزی و فولاد

 

 

 

 

گروه فیزیکوشیمیایی( چنانچه فرآیند بکار رفته هیدرو متالوژی باشد) :

pH,TSS,COD ,دما, فسفات

گروه هوا و صدا( چنانچه فرآیند بکار رفته پایرو متالوژی باشد) :

تیرگی، ذرات ، CO, SO2, NOXو HCL*, HF*, H2S*

 

متالوژی (تولید فلزات)

پارامتر های مورد پایش

نوع تولید- خدمات

گروه

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH,TSS,COD ,دما, فسفات

آبکاری

 

صنایع فلزی

 

گروه هوا و صدا:
تیرگی، ذرات ، CO, SO2, NOXو HCL*, HF*, H2S*

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH,TSS,COD ,دما, فسفات

 

فلزکاری(نورد فلزات)

گروه هوا و صدا:
ذرات

کارخانجاتی که آزبست به عنوان ماده اولیه در تولیدات آن ها دخالت دارد

 

گروه هوا و صدا:
تیرگی، ذرات ، CO, SO2, NOXوHCL

کارخانجات سیمان

 

گروه هوا و صدا:
ذرات CO, SO2,

کارخانجات گچ و آهک صنعتی

صنایع کانی غیر فلزی

گروه هوا و صدا:
تیرگی، ذرات ، CO, SO2, NOXو H2S HCL*,

کارخانجات تولید سیمان فوندو( نسوز )

 

گروه هوا و صدا:
تیرگی، ذرات CO, SO2,و H2S , HF,HCL

گروه فیزیکوشیمیایی:

pH,TSS,COD ,دما, فسفات ، رنگ و کدورت

 

واحد تولید آجر سفالی ، بلوک سفالی با ظرفیت 132 میلیون عدد در سال

 

پارامتر های مورد پایش

نوع تولید- خدمات

گروه

گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما

واحد های تولید فنل و تصفیه ترکیبات آلی مازاد تولید فنل و متانول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صنایع شیمیایی

 

 

 

 

مورد حسب *

واحد تولیدپیگمنت های معدنی

ذرات CO, NOX, SO2,و HF,HCL

واحد تولید کاشی ، سرامیک و چینی

گروه هوا و صدا:
ذرات
گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما

واحد های تولید انواع فلزات از مواد کانی

و کنسانتره فلزات

گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما، فسفات

واحد تولید کلر ،سود ،آب ژاول

گروه هوا و صدا:
ذرات CO, SO2,

واحد های تولید کک و قطران

و کک پزی سنتی

 

گروه هوا و صدا:
تیرگی ،ذرات ، سرب

 

واحد تولید سرنج

مورد حسب *

واحد تولید کاربید، مواد آبکاری و اکسید روی از معدن(لیتارژ)

 

گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما ، آمونیوم، فسفات و نیترات

گروه هوا و صدا:
ذرات ، CO,SO2, NOXو NH3

واحد تولید کود شیمیایی

 

گروه هوا و صدا:
ذرات ، CO2, SO2, NOXو H2S

واحد های گوگرد سازی و تولید گل گوگرد

 

 

گروه هوا و صدا:
ذرات

 

واحد تولید مواد اولیه ساینده ها(سنگ سمباده و کاغذ سمباده)

 

پارامتر های مورد پایش

نوع تولید- خدمات

گروه

گروه هوا و صدا:

SO2,CO

واحد های تصفیه دوم روغن

 

گروه هوا و صدا:

تیرگی، ذرات ، CO, SO2, NOXو H2S وHCL
گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما ،آمونیوم، فسفات،کدورت

واحد تولید PVC

 

گروه هوا و صدا:
ذرات ، ترکیبات فلور و کلر (HF, HCL)

گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما ،آمونیوم، فسفات و نیترات

واحد تولید سموم دفع آفات گیاهی

 

صنایع شیمیایی

گروه هوا و صدا:

تیرگی، ذرات ، CO, SO2, NOXو H2S

واحد تولید کربن بلاک

گروه هوا و صدا:
ذرات ، CO,SO2, NOXو H2S

نیرو گاه ها با ظرفیت تولید بیش از 100 مگا وات

گروه هوا و صدا:
ذرات ، COو SO2, NOXو H2S* HF*, و HCL*, NH3*

گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما ، فسفات و نیترات

پالایشگاه در هر مقیاس

 

گروه هوا و صدا:
ذرات ، COو SO2, NOXو H2S* HF*, و HCL*, NH3*

گروه فیزیکوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما ، فسفات و نیترات

کارخانجات پتروشیمی در هر مقیاس

 

گروه فیزیکوشیمیایی:
O&G

طرح سکوهای نفتی و ذخیره گاه های نفتی

 

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOXو H2S

واحد تولید فرو مولیبدن

 

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOXو H2S

تولید فرو و سیلیکو منگنز

 

پارامتر های مورد پایش

نوع تولید- خدمات

گروه

گروه فیزیكوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما ، فسفات و نیترات

كار گاه ها و مجتمع های صنعتی و خدماتی با وسعت بیش از 10 هزار متر مربع

سایر

گروه فیزیكوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما

پایانه های مسافر بری با وسعت بیش از 10 هزار متر مربع

گروه فیزیكوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما

تصفیه خانه های فاضلاب شهری، صنعتی و...

گروه فیزیكوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما

شهرك های توریستی با وسعت بیش از 10 هزار متر مربع

گروه فیزیكوشیمیایی:
pH,TSS,COD ,
دما

شهرك های سینمایی با وسعت بیش از 5 هزار متر مربع