امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

منطقه حفاظت شده اشترانکوه

این منطقه با وسعت ۱۰۶۶۰۷ هکتار در سال ۱۳۴۹ حفاظت شده اعلام شد. منطقه‌ای کوهستانی در استان لرستان با دامنه ارتفاعی ۱۳۰۰ تا ۴۰۸۰ متر، دمای متوسط سالیانه ۴ تا ۱۲ درجه سانتیگراد و بارندگی متوسط سالیانه ۵۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر، منطقه را دارای اقلیم‌های مدیترانه‌ای معتدل تا مرطوب سرد نموده است، دریاچه گهر که یکی از زیباترین دریاچه‌های کوهستانی خاورمیانه است در ارتفاع ۲۴۰۰ متر در این منطقه قرار دارد.

اشترانکوه از تنوع زیستی گیاهی و جانوری بسیار بالایی برخوردار است، ۶۰۰ گونه گیاهی و ۲۷۴ گونه جانوری در منطقه شناسایی شده‌اند. که ۶۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده در منطقه حفاظت شده استرانکوه ۶۸ گونه آن انحصاری منطقه است پوشش گیاهی منطقه شامل گونه‌های بلوط ایرانی، ارس بادام کوهی، گلابی وحشی، زالزالک، گون، درمنه، بومادران، آویشن، سریش ایرانی، لاله واژگون، کما، کلاه میرحسن، پونه اشترانکوهی، میخک اشترانکوهی، محلب، شیرخشت لرستانی، موسیر، پیچک، فرفیون کپه‌ای، و .... جانوران مهم منطقه عبارتنداز: قوچ و میش، بز پازن، خرس قهوه‌ایی، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، کفتار، روباه معمولی، گرگ، کبک دری، کبک، عقاب طلایی، دلیجه، بحری، شاهین، چکاوک، سهره،ی طلایی، سهره‌ی پیشانی سرخ، سهره‌ی نوک بزرگ، چلچله دمگاه سفید، سار صورتی، سار، خوتکا، لک‌لک سفید، جی جاق، بزمجه بیابانی، لاک‌پشت مهمیزدار، آگامی صخره‌ای فلش درشت، کور مار، افعی شاخ‌دار، سوسمار مار چشم، لاسرتا، اسکینگ و .... تنوع زیستی گیاهی و جانوری بالا و وجود دریاچه گهر و دیگر چشم‌انپازهای طبیعی، زمینه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و گردشگری را در منطقه فراهم نموده‌اند.  دریاچه گهر یکی از زیباترین دریاچه‌های کوهستانی خاورمیانه، در ارتفاع ۲۴۰۰ متر در این منطقه قرار دارد. عمق دریاچه گهر ۲۸ متر و مساحت سطح آبی آن ۱۰۰ هکتار است.