امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

میز خدمت

اداره ی مدیریت عملکرد محیط زیست لرستان در راستای اهداف سازمانی و تکریم ارباب رجوع و همچنین تسریع در پاسخگوئی به درخواستها و شکایات هر هفته روزهای سه شنبه از ساعت 8 الی 10 صبح در واحد رسیدگی به شکایات (میز خدمت) واقع در طبقه همکف ساختمان اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان آماده پاسخگوئی به عموم می باشد . ضمنا شماره تلفن ثابت شکایات 1540 و همراه 09166678334 متعلق به آقای مهندس ذوالفقاری رئیس اداره مدیریت عملکرد به صورت شبانه روزی آماده ی دریافت هر نوع شکایت ، انتقاد، پیشنهاد... می باشد