رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر مسلمانی درختی بنشاند یا کِشته ای بکارد و انسان یا پرنده یا چارپایی از آن بخورد، برای او صدقه محسوب می شود.

آشنایی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره‌برداری بیش از حد منابع در كشور ما نیز همانند بسیاری از كشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشكیل دستگاهی مستقل به نام كانون شكار ایران، با هدف حفظ نسل شكار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد.
در سال 1346 در پی تصویب قانون شكار و صید، سازمان شكاربانی و نظارت بر صید جایگزین كانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شكاربانی و نظارت بر صید، مركب از وزیران كشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود.
بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شكاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شكار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش كشور، تكثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارك وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت.
در سال 1350 نام سازمان شكاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیستف و نام شورای‌عالی شكاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد.
در سال 1353 پس از برپایی كنفرانس جهانی محیط زیست در استكهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشكیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و كیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

اهداف و وظایف

مهم‌ترین اهداف سازمان به ترتیب اهمیت عبارتند از:

1- تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار.
2- پیش‌گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست
3- حفاظت از تنوع‌زیستی كشور

وظایف اساسی

مطالعه عوامل مخرب و آلاینده‌های مختلف محیط زیست
به كارگیری فن‌آوریهای سازگار با محیط زیست و ارائه دستورالعملهای زیست‌محیطی برای مكان‌یابی محل استقرار واحدهای صنعتی بزرگ،‌ كشاورزی و سكونت‌گاههای

انسانی

شناسایی و تعیین زیستگاههای بحرانی با ارزش زیست‌بومی بالا
گسترش همكاریهای منطقه‌ای و بین‌‌المللی در زمینه محیط زیست
تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی برای مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب، خاك، هوا، مدیریت پسماندها و زباله‌های شهری، روستایی، صنعتی و كشاورزی،

كنترل دخالت در اكوسیستم‌ها بر حسب ظرفیت‌های طبیعی آنها

گسترش آگاهی زیست‌محیطی
جمع‌آوری، نگهداری و نمایش گونه‌های گیاهی و جانوری از طریق ایجاد موزه‌ها و نمایشگاههای مختلف
اعمال نظارت و دخالت‌ قانونی برای پیشگیری و منع ورود آلاینده‌ها به منابع زیست‌محیطی