امام علی علیه السلام فرمودند: نگاه کردن به سبزه، موجب شادابی است.

نمودار کیفیت هوا در یک ماه گذشته

کیفیت هوا

خرم‌آباد

سه شنبه ۴ اردیبهشت

کیفیت هوا متوسط است.

67
64
67
45
0
0
0
PM2.5
PM10
CO
NO2
SO2
O3
ایستگاه: محیط زیست
منبع: اداره نظارت و پایش محیط زیست لرستان
راهنمای رنگ‌های شاخص کیفیت

خوب

متوسط

ناسالم برای گروه خاص

ناسالم

خیلی ناسالم

خطرناک