امام صادق علیه السلام فرمودند: درختان میوه را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب فرو می ریزد.

نمودار کیفیت هوا در یک ماه گذشته

کیفیت هوا

خرم‌آباد

سه شنبه ۲۹ خرداد

کیفیت هوا متوسط است.

67
67
67
44
0
0
0
PM2.5
PM10
CO
NO2
SO2
O3
ایستگاه: محیط زیست
منبع: اداره نظارت و پایش محیط زیست لرستان
راهنمای رنگ‌های شاخص کیفیت

خوب

متوسط

ناسالم برای گروه خاص

ناسالم

خیلی ناسالم

خطرناک