حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: از زمین حفاظت کنید که آن مادر شماست.

نمودار کیفیت هوا در یک ماه گذشته

کیفیت هوا

برای امروز هیچ اطلاعاتی ثبت نشده است!