امام صادق (علیه السلام) فرمود: سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبى بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید.

نمودار کیفیت هوا در یک ماه گذشته

کیفیت هوا

خرم‌آباد

دوشنبه ۱ آبان

کیفیت هوا ناسالم برای گروه‌های خاص است.

126
126
62
45
0
0
0
PM2.5
PM10
CO
NO2
SO2
O3
ایستگاه: محیط زیست
منبع: اداره نظارت و پایش محیط زیست لرستان
راهنمای رنگ‌های شاخص کیفیت

خوب

متوسط

ناسالم برای گروه خاص

ناسالم

خیلی ناسالم

خطرناک