پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

نمودار کیفیت هوا در یک ماه گذشته

کیفیت هوا

برای امروز هیچ اطلاعاتی ثبت نشده است!