پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

اطلاعیه‌ها مهر ۱۳۹۸

توسط محمدنبی حسنوند

اطلاعیه صدور پروانه عادی شکار پرندگان آبزی و کنار آبزی

"پروانه عادی شکار پرندگان آبزی و کنار آبزی در سال ۹8 در استان لرستان صادر نخواهد شد".

بیشتر بخوانید ...