امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

اطلاعیه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی های احتمالی

توسط محمدنبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

با توجه به افزايش نسبي دما و گرم شدن تدریجی هوا و خشك شدن پوشش گياهي و همچنین تراکم زیاد پوشش گیاهی در مناطق تحت مدیریت و عرصه های جنگلی و مرتعی استان، شرایط برای ایجاد آتش سوزی مساعد است، لذا  از همه گردشگران و هم استانی های عزیز انتظار داریم که در هنگام استفاده از طبیعت و عرصه های طبیعی " جنگل ها و مراتع " آتش روشن ننمایند و در هنگام مشاهده هرگونه آتش سوزی به نزدیکترین اداره یا پاسگاه محیط زیست و منابع طبیعی اطلاع‌ رسانی لازم انجام و یا با سامانه 1540 این اداره کل و یا سامانه 1504 اداره کل منابع طبیعی استان تماس حاصل فرمایند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

بازگشت