پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

ثبت آزمایشگاه های معتمد در سامانه پایش ضروری است

توسط محمدنبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

معاونت نظارت و پایش از ضرورت ثبت آزمایشگاه های معتمد در سامانه پایش خبر داد.

الهام برنا در خصوص ثبت آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه پایش گفت: با توجه به  ضرورت راه اندازی سامانه پایش و پیرو مکاتبات قبلی در این خصوص کلیه آزمایشگاه های معتمد موظف می باشند حداکثر تا تاریخ 10/02/1398 علاوه بر ثبت نام نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور اقدام نمایند و من بعد فقط آزمایشگاه های ثبت نام شده در فهرست آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهند گرفت و گواهینامه معتمد آزمایشگاه هایی که در سامانه موجود نباشند فاقد اعتبار خواهد بود و از پورتال سازمان حذف می گردد.

دستورالعمل ثبت نام آزمایشگاه های معتمد:

  1. نام کاربری (حاوی نام آزمایشگاه معتمد)
  2. نگارش کد ملی، ایمیل و شماره موبایل و انتخاب استان
  3. در قسمت درخواست دسترسی، دسترسی آزمایشگاه معتمد انتخاب شود
  4. در قسمت توضیحات نام آزمایشگاه معتمد نوشته شود

بازگشت