پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 97-1398

توسط محمدنبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان از فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 97-1398 خبر داد

الهام برنا گفت: نظر به آغاز فراخوان بیست و یکمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز و با توجه به شاخصهای بازنگری شده بخش صنعت در سال جاری توسط دبیرخانه انتخاب و همچنین تغییر سامانه ثبت نام متقاضیان، پرسشنامه های واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 97-1398 به همراه دستورالعمل و فایل آموزسی ازتاریخ 18/08/98 در سامانه جامع معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، به آدرس https://iranemp.ir  قابل دسترس می باشد.

برنا افزود: کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی می توانند جهت تکمیل پرسشنامه مذکور به صورت مکانیزه، حداکثر تا تاریخ 30/09/98 اقدام نمایند.

بازگشت