پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی ممنوع است و جرم محسوب می شود

توسط محمدنبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

به اطلاع کلیه هم استانیهای عزیز می رساند براساس ماده 20 قانون جلوگیری از آلودگی هوا آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی ممنوع و جرم محسوب می شود و متخلفین به جزای نقدی درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی (بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال) محکوم می شوند. همچنین بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی ماده 22 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مواد 4،6 قانون مدیریت پسماند و ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها آتش زدن بقایای محصولات کشاوزی جرم محسوب می شود و مرتکبین به جزای نقدی و حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. لذا از هم استانیهای عزیز خواهشمندیم هر گونه کاه و کلش سوزی را به ادارات ذیربط و یا به سامانه 1540 اطلاع رسانی نمایند.

بازگشت