امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد.

هوای لرستان در شرایط ناسالم

توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

هوای لرستان با پشت سر گذاشتن سی امین روز آلاینده در سال 97در شرایط ناسالم قرار گرفت

 به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست لرستان، هوای استان لرستان با پشت سر گذاشتن سی امین روز آلایندگی در سال 97 در شرایط ناسالم قرار گرفت. بر همین اساس در مورخه 97/04/10 ساعت 8 صبح هوای شهر پلدختر 3.5 برابر حد مجاز و در شرایط ناسالم، خرم آباد،کوهدشت،دوره، نورآباد و الشتر 3 برابر حد مجاز و در شرایط ناسالم ، شهرستانهای دورود و بروجرد 2 برابرحد مجاز و ناسالم برای گروههای حساس و الیگودرز یک برابر حد مجاز و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.

بازگشت


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Duplicate entry 'http://www.lorestandoe.ir/announcements/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7' for key 'url' (INSERT INTO tl_search (tstamp, url, title, protected, filesize, groups, pid, language, text, checksum) VALUES (1544533515, 'http://www.lorestandoe.ir/announcements/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3.html', 'هوای لرستان در شرایط ناسالم', '', '29.56', 0, '30', 'fa', 'هوای لرستان در شرایط ناسالم هوای لرستان با پشت سر گذاشتن سی امین روز آلاینده در سال 97در شرایط ناسالم قرار گرفت امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد. هوای لرستان در شرایط ناسالم یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0) هوای لرستان با پشت سر گذاشتن سی امین روز آلاینده در سال 97در شرایط ناسالم قرار گرفت به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست لرستان، هوای استان لرستان با پشت سر گذاشتن سی امین روز آلایندگی در سال 97 در شرایط ناسالم قرار گرفت. بر همین اساس در مورخه 97/04/10 ساعت 8 صبح هوای شهر پلدختر 3.5 برابر حد مجاز و در شرایط ناسالم، خرم آباد،کوهدشت،دوره، نورآباد و الشتر 3 برابر حد مجاز و در شرایط ناسالم ، شهرستانهای دورود و بروجرد 2 برابرحد مجاز و ناسالم برای گروههای حساس و الیگودرز یک برابر حد مجاز و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.', '474cdbb2a0c2f77d4dd1883d65fd724a')) thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 295
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(264): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(225): Contao\Database\Statement->execute()
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(330): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(124): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(190): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#7 {main}