امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

برگزاري اولين جلسه آموزش همياران محيط زيست استان خوزستان

(دیدگاه‌ها: 0)

1389جمعه,18 ارديبهشت

اولين جلسه توجيه آموزشي محيط زيست خوزستان در اداره كل محيط زيست استان تشكيل شد. در اين جلسه محمودي راد مدير كل محيط زيست خوزستان ضمن تقدير از همياراني كه به صورت افتخاري تلاش در زمينه حفاظت از محيط زيست را سرلوحه خود قرار دادند اين عمل را صالحات و باقيات خواند و اعلام داشت: اگر توجه به اين مسائل وجود نداشته باشد ديگر كسي نسبت به مسئله محيط زيست و زندگي خود توجه نمي كرد و از همياران خواست در زمينه برخورد با متخلفين به گونه ارشادي عمل كنند و از برخورد فيزيكي خودداري كرده و مراتب را مستند سازي و به مامورين اجرايي محيط زيست اطلاع دهند.

بازگشت