امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

جلسه كارگروه بررسي مخاطرات زيست محيطي استانی، در اداره كل محيط زيست استان قم برگزار شد

توسط اعظم مرادی (دیدگاه‌ها: 0)

جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹

در اين جلسه كه جمعي از مديران، كارشناسان ادارات و دستگاه هاي اجرايي استان نظير هواشناسي، شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي، صدا و سيما، شهرداري و اعضاي ستاد بحران استان حضور داشتند به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و معضلات زيست محيطي استان قم و بررسي راهكارهاي اجرايي و چگونگي مشاركت و همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط در رفع و كاهش اثرات فعاليت هاي مخاطره آميز در زمينه محيط زيست پرداخته شد از مهمترين برنامه ها و مصوبات جلسه مذكور مي توان شناسايي مخاطرات زيست محيطي استان و تهيه فهرست و عناوين طرحهاي پژوهشي مرتبط با كارگروه و بررسي آن در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان اشاره كرد.

بازگشت