امام صادق (ع) نوروز را اینگونه تعریف می کند که روزی است که قائم ما ظهور می کنند و آن روزی است که قائم ما بر دجال ظفر می یابد و او را در زباله دانی کوفه به دار می کشد و روز نوروزی نیست مگر اینکه ما در آن در پی فرج هستیم.

تماس با ما

مشخصات تماس با ما

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان
آدرس: خرم‌آباد - میدان ۲۲ بهمن - انتهای بلوار ولیعصر

تلفن دور نما دفتر مدیریت: ۳۳۲۲۰۱۰۴-۰۶۶

تلفن مستقیم دفتر مدیریت: ۳۳۲۲۴۰۸۳-۰۶۶

تلفن روابط عمومی: ۳۳۲۰۷۵۶۹-۰۶۶

تلفن گویا:۱۵۴۰

شماره پیامک ضامن آهو اداره محیط زیست لرستان: ۳۰۰۰۶۳۶۱۶۳

فرم ارسال پیغام