پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت‌های اکتشافی معدن

نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ ت ۳۳۴۹۷ ه، مورخه ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ هیات محترم وزیران) به‌کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌بردای در قیمت تمام شده‌ی طرح‌ها را مورد تاکید جدی قرار داده است.

محیط زیست زنجیره‌ای درهم پیچیده از برهمکنش‌های فیزیکی، شیمیایی، زمین‌شناختی و زیست شناختی است که رابطه‌ی میان زندگی و سیاره‌ی زمین را مشخص می‌کند.

مسایل و چالش‌های زیست محیطی در همه جا گسترده‌اند و در کم‌تر نقطه‌ای از جهان را می‌توان یافت که عاری از این اثرات باشد. کلیه‌ی فعالیت‌های انسانی به گونه‌ای بر محیط زیست تاثیر می‌گذارند. در بین مراحل مختلف فعالیت‌های معدنی، مرحله‌ی اکتشاف کم‌ترنی اثر بر محیط زیست دارد و اثرات آن محدود به آشفتگی‌های کوچک مقیاس سطحی، ایجاد راه دسترسی و در برخی مراحل پیشرفته‌تر به انجام حفاری و گانه محدوده می‌شود. با وجود این که آثار عملیات معدنی بر محیط زیست باید کمینه شود، برخی از این اثرات نیز ناگزیرناپذیرند و در فعالیت توسعه‌ای رخ می‌دهند که باید با مدیریت صحیح زیست محیطی این اثرات را به حداقل رسانیدو
مسایل زیست محیطی که باید در مرحله‌ی اکتشاف مدنظر قرار گیرند، عبارتنداز:

  • مسایل زیبایی حفظ چشم‌اندازها و مناظر؛
  • حفظ کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی و پیش‌گیری از آلودگی آن‌ها؛
  • کمینه کردن اثرات حفر گمانه‌ها در مسايل زیست محیطی؛
  • بازگردانی مناطق تاثیر پذیرفته از عملیات اکتضاف به وضعیت اولیه (در صورتی که عملیات به کشف کانسار اقتصادی نینجامد).

نشریه حاظر، به منظور ارايه‌ی توصیه‌های زیست محیطی برای رعایت در انجام فعالیت‌های اکتشافی تهیه شده است. در تهیه این نشریه، ضمن در نظر داشتن مسايل حقوقی، قانونی، فنی و اجتماعی موجود در کشور، از ضوابط، استانداردها و دستورالعمل‌های تهیه شده در جوامع پیشرفته‌ی معدنی به ویژه استرالیا، ایالات متحده‌ی آمریکا و کانادا استفاده شده است.

با همه‌ی تلاش انجام شده قطعا هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که ان شا ا... کاربرد عملی و در سطح وسطع این نشریه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آنها را فراهم خواهد نمود.