پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

انتقادات و پیشنهادات

دیدگاه توسط عسگر نادري چگني |

-شيركدار(نام محلي آن سنجاب يا شير كوچك روي درخت ميباشد) وحاجي باريكو(سمندر ) : از گونه هاي بخشهاي تشكن وشاهيوندشهرستان چگني بوده اهميت آنها در توليد مثل وتجديد حيات گونه هاي درختي بخصوص بلوط ميباشد چون اين جانوران در پنهان كردن دانه هاي بلوط درزيرخاك وجابجايي آن اقدام ميكنند

2-فيتونسيد:درختان مادهاي بنام فيتو نسيد توليد ميكنندكه داراي دو خاصيت هستند: 1-برخي حشرات و باكتري ها وقارچهاي تك سلولي مضررااز بين ميبرند 2- ايجاد نشاط و فرح بخشي در انسان را ايجاد ميكند . در فصل بهار و نوروز گشت وگزار در طبيعت ما را از زندگي شهري و دغدغه هاي فكري رها كرده ودر دل طبيعت ميكشاند واستفاده از فتونسيد توليد شده از درختان باعث تعادل در فكر و روح انسان ميشود
از نظر علمي تعادل بين دو نيم كره چپ وراست مغز كه در زندكي شهري از نيم راست ودر طبيعت از نيم چپ ميباشد از طريق فيتونسيد برقرار ميشود

3-گازي كه آلاينده محيط زيست و براي طبيعت مفيد است گاز كربنيك ميباشدبا تشكر
عسگر نادري چگني
تلفن تماس 09166693545

دیدگاه توسط حمیرا نظری |

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند ، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند، که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند . (( گوته ))

دیدگاه توسط رمضانی |

استفاده از منابع تجدیدپذیر زمینه را برای رسیدن به توسعه پایدار فراهم میسازد واگر انسان احساس کند که جز طبیعت می باشد ونه جدا از طبیعت دستیابی به توسعه پایدار برای او آسانتر خواهد شد

دیدگاه توسط سجاد |

در رابطه با 25سنجاب آزاد شده توسط ائاره محیط زیست لرستان
متاسفانه این کار به دلیل این که تمام سنجاب ها در یک منطقه رها شده اند بسیار کار اشتباه و غیر کارشناسی است زیرا این تعداد سنجاب نیاز به ذخیره غذایی زیادی دارند در حالی که رها کردن آنها در یک منطقه موجب می شود تا همه ی آنها نتوانند به اندازه کافی مواد غذایی برای فصل زمستان ذخیره و جمع آوری کنند

دیدگاه توسط لیلا بگری |

امام علی علیه السلام این پیوند و پیوستگی انسان با طبیعت پیرامون را به زیبایی بیان می کند:

تقوا پیشه کنید در حق بندگان و شهرها، که شما مسئول هستید؛ حتی از سرزمین ها و چهارپایان. انسان هرگز اجازه ندارد خود را رها و لجام گسیخته و آزاد در بهره برداری از طبیعت بداند و حق ندارد با آلوده کردن و ویران ساختن طبیعت، به آسایش برسد.