امام علی علیه السلام فرمودند: نگاه کردن به سبزه، موجب شادابی است.