امام علی علیه السلام فرمودند: نگاه کردن به سبزه، موجب شادابی است.

ارتباط مستقیم با مدیریت اداره محیط زیست لرستان