امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

برگزاری سومین جلسه کارگروه پسماند

توسط اکرم احمدی (دیدگاه‌ها: 0)

در این جلسه تصمیاتی مصوب گردید تا در بهبود وضعیت پسماندهای استان اقدامات جدی تری صورت پذیرد .

در ابتدای جلسه شهرداری های بعضی از شهرستانها گزارش فعالیتهای عملیاتی خود را درخصوص ساماندهی نخاله های ساختمانی ارائه داده و و بقیه شهرداریها نیز موظف گردیدند تا ضمن تعیین محل دفن نخاله ها   با هماهنگی محیط زیست ،  محل مشخص شده را اطلاع رسانی کنند تا مردم آگاهی پیدا کرده و نخاله ها را به آنجا انتقال دهند .  

-      پسماندهای پزشکی مطب ها از پسماندهای خطرناک استان میباشند به همین دلیل تصمیم بر این شد که دانشگاه علوم پزشکی با تشکیل یک کمیته تخصصی درخصوص تعیین تکلیف مطب های پزشکی سطح شهرهای استان نسبت به بی خطر سازی  زباله های عفونی  اقدام نماید .

-      طرح تفصیلی پسماند شهرها توسط شهرداریها ، طرح جامع مدیریت پسماندهای کشاورزی توسط جهاد کشاورزی  و همچنین ساماندهی پسماندهای صنعتی از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شده و مقرر گردید تا ضمن تعیین یک مشاور گزارشی از عملیاتی شدن برنامه ها و فعالیتهای صورت گرفته در این خصوص ظرف ده روز آینده به دبیرخانه این کارگروه ارائه شود.

-      در ادامه ی این جلسه اداره کل امور شهری استانداری با همکاری فرمانداری دلفان پیگیر تملک اراضی سایت دفن پسماندهای ویژه استان در شهرستان دلفان گردید .

-      در  پایان نیز ضمن تأکید بر حضور نماینده ی صدا و سیما در جلسات بعدی مقرر شد که با همکاری دستگاههای مرتبط نسبت به تهیه ی برنامه های آموزشی اقدام شده و همچنین یک کارگاه آموزش مدیریت پسماند بصورت مشترک برای همه ی اعضاء برگزار شودfiles/news/khabar/kar-1.jpg

 

اکرم احمدی - روابط عمومی حفاظت محیط زیست لرستان

 

 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه