امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

برگزاری کارگروه استانی آیین نامه اجرایی بند الف ماده 189 در لرستان

توسط اکرم احمدی (دیدگاه‌ها: 0)

پیرو مصوبه شماره 23552 ت 47811 همورخ 12/2/91 هیئت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند الف ماده 189و در راستای موافقت نامه ارتقای شاخص های محیط زیست آموزشی ، پژوهشی ، آمار و فناوری در سال 1391 نخستین کارگروه استانی این آیین نامه روز دوشنبه مورخ 10/3/91 در محل دفتر مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مشمول آیین نامه اجرایی و به مناسبت هفته محیط زیست برگزار گردیدمهندس بازگیر مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان و رئیس کارگروه، ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه به تشریح اهمیت موضوع حفاظت محیط زیست و آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه ، به ارائه مستندات قانونی موضوع از جمله اصل پنجاهم قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف الف ماده 189آن پرداخت و لزوم همکاری همه جانبه دستگاههای ذیربط در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و استفاده از توان آنها در راستای عمومی سازی فرهنگ زیست محیطی را خواستار شد.files/news/khabar/car6.jpg

در ادامه آقای بازگیر بیان کرد محیط زیست باید بعنوان یک اخلاق،رفتار و کارکرد اجتماعی تبدیل گردد. سپس نمایندگان دستگاههای اجرایی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند و پس از ارائه نظرات و پیشنهادات موارد ذیل جهت اجرا مصوب گردید :

الف ) جلسات کارگروه بصورت ماهانه و با حضور نمایندگان تام الاختیار و ثابت دستگاههای اجرایی مشمول آیین نامه فوق جهت ارائه گزارشات برنامه های اجرا شده و هماهنگی در خصوص برنامه های آتی برگزار گردد.

ب ) مقرر گردید موافقت نامه ارتقای شاخص های محیط زیستی براساس ظرفیت و وظایف دستگاههای اجرایی عضو کارگروه طراحی، تدوین، امضاء و مبادله گردد.

ج ) به عنوان اولین فعالیت تعاملی و گروهی مقرر شد تمام دستگاههای عضو کارگروه در برنامه های هفته محیط زیست امسال که از 16 لغایت 22 خرداد برگزار می گرددمشارکت جدی داشته و همکاریهای لازم در این خصوص صورت گیرد.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه