امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

برگشتن 32 قطعه سهره به دامان طبيعت

توسط اعظم مرادی (دیدگاه‌ها: 0)

گارد اجرايي شهرستان دلفان بنا بر وظايف سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص حفظ و نگهداري از حيات وحش كه متأسفانه با توجه به هشدارهاي قبلي جهت گذراندن تفريحات خود به صورت غير قانوني اقدام به شكار و صيد حيوانات مظلوم مي نمايند در اين خصوص گارد اجرايي شهرستان موفق به دستگيري 5 نفر از متخلفين كه مبادرت به شكار پرنده ، ماهي ، و زنده گيري سهره نموده بودند گرديدند .

دراين خصوص 2 موتور برق ، يك قبضه سلاح تكلول ، سيزده رشته تور ماهيگيري و شش رشته تور سهره گيري ضبط گرديد و خوشبختانه تعداد 32 قطعه سهره به دامان طبيعت بازگردانده شدند.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه