پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

تفاهم نامه مشترک حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش

توسط اکرم احمدی (دیدگاه‌ها: 0)

در پی منعقد شدن تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش کشور ، استانها نیز باتوجه به رسالت مهم آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ سازی ، پیگیر این تفاهم نامه میشوند. بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان نیز در یک نشست با اداره کل آموزش و پرورش استان وارد مذاکره گردیده و به مطرح کردن دستورالعمل و مفاد تفاهم نامه پرداختند . که البته آموزش و پرورش استان نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه با اشاره به همکاریهای گذشته از همکاریهای هر چه بیشتر آینده خبر دادند.

مهندس بازگیر در این زمینه گفتند : برنامه هایی قبلاً از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور تدوین شده که جهت اجرا برای استانها در سطح کشور ارائه گردیده است . این قبیل برنامه ها خارج از فعالیتهای آموزشی بوده و به نوعی کارهای پرورشی محسوب میشوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان در ادامه افزودند : موارد زیادی در این تفاهم نامه گنجانده شده ، مثل اجرای طرح ملی محیط یار ، همکاری و مشارکت در جلسات هم اندیشی ویژه مخاطبان اثرگذار که چند گروه آن مثل معلمان ، دانش آموزان در ارتباط با آموزش و پرورش است ، اقداماتی همچون دیوار نویسی مدارس با شعارهای محیط زیستی ، فعالیتهای مشترک جهت برگزاری مناسبتهای زیست محیطی ،   تجهیز کتابخانه های مدارس به کتب زیست محیطی  و موارد بیشتری ، که امید است بتوانیم در اجرای هرچه بهتر آن موفق باشیم .

ایشان  در پایان از تشکیل کارگروه استانی در  برنامه های آینده خبر دادند .

بازگشت

افزودن یک دیدگاه