امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

قتل دو قلاده خرس در سفيدكوه

توسط اعظم مرادی (دیدگاه‌ها: 0)

بيست روز پيش 'گزارشي درخصوص قتل دوقلاده خرس قهوه اي (مادر و توله ) توسط 5 نفر از خيانتكاران به طبيعت به اداره كل واصل گرديد به محض رسيدن خبر مسئول گارد اجرايي جهت صدق گزارش بررسيهاي لازم را بعمل آورد و متأسفانه خبر تأييد گرديد . با تلاش شبانه روزي مأمورين اجرايي منطقه سفيدكوه خرم آباد در مو رخه 1389/5/21 قاتلين خرسهاي قهوه اي پس از چند ساعت درگيري مسلحانه توانستند متخلفين را دستگير نمايند . درحال حاضر 3 نفر از متخلفين در بازداشت به سر مي برند   

بازگشت

افزودن یک دیدگاه