امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد.

آگهی مناقصه

توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

اداره كل حفاظت محیط زیست استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام پروژه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد شركت كنندگان و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است شركت كنندگان در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در استعلام محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 12/3/97  مي باشد.

براساس بند "د" تبصره 3 لايحه قانوني منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، كاركنان دولت از شركت در اين استعلام منع گرديده اند.

مهلت زماني دريافت اسنادمناقصه از سايت: از تاريخ 13/3/97 لغايت 23/3/97  مي باشد.

زمان بازگشايي پاكتها  مورخ 3/4/97ساعت 10 صبح  مي باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطلاعات بيشتر:

رديف

نام پروژه

محل پروژه

مدت (ماه)

مبلغ برآورد اوليه

(ريال)

نوع قرارداد

1

احداث ساختمان پاسگاه محیط بانی گرین (فاز1)

شهرستان سلسله

منطقه شکاروصید ممنوع گرین

14

459/888/567/2

سرجمع

آدرس: استان لرستان- خرم آباد- خيابان ولیعصر (عج)- اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان  : اداره پشتیبانی ، فنی ومهندسی- تلفن : 06633201775

 

 

توضيحات:

  • تامين اعتبار به صورت اسناد خزانه اسلامي مدت دار مي باشد.
  • دارابودن حداقل رتبه 5 ابنیه از دفتر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استانداري لرستان الزامي است.

 

 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه