امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد.

پایش زیست محیطی شبانه از صنایع الیگودرز

توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

رئیس اداره محیط  زیست شهرستان الیگودرز از پایش زیست محیطی شبانه از صنایع الیگودرز خبر داد.

 اصغر بلکی وند گفت: با توجه به لزوم پایش صنایع و بررسی خروجی واحدهای تولیدی و صنعتی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز از صنایع  این شهرستان بازدید شبانه نمودند.

بلکی وند گفت: در طی این بازدیدها روند تولید صنايع فعال در زمینه فرآورده های نفتی، هیدرو کربن، شیشه، پودر ميکرونيزه، کربنات کلسیم و... مورد بررسی قرار گرفت و نکات و مسائل زیست محيطي مورد نیاز به این صنایع اعلام گردید.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Duplicate entry 'http://www.lorestandoe.ir/news/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D' for key 'url' (INSERT INTO tl_search (tstamp, url, title, protected, filesize, groups, pid, language, text, checksum) VALUES (1544538190, 'http://www.lorestandoe.ir/news/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9.html', 'پایش زیست محیطی شبانه از صنایع الیگودرز', '', '43.31', 0, '9', 'fa', 'پایش زیست محیطی شبانه از صنایع الیگودرز رئیس اداره محیط زیست شهرستان الیگودرز از پایش زیست محیطی شبانه از صنایع الیگودرز خبر داد. امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد. پایش زیست محیطی شبانه از صنایع الیگودرز دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0) رئیس اداره محیط زیست شهرستان الیگودرز از پایش زیست محیطی شبانه از صنایع الیگودرز خبر داد. اصغر بلکی وند گفت: با توجه به لزوم پایش صنایع و بررسی خروجی واحدهای تولیدی و صنعتی، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز از صنایع این شهرستان بازدید شبانه نمودند. بلکی وند گفت: در طی این بازدیدها روند تولید صنايع فعال در زمینه فرآورده های نفتی، هیدرو کربن، شیشه، پودر ميکرونيزه، کربنات کلسیم و... مورد بررسی قرار گرفت و نکات و مسائل زیست محيطي مورد نیاز به این صنایع اعلام گردید. افزودن یک دیدگاه , photo_2018-07-02_09-41-24.jpg, photo_2018-07-02_09-41-29.jpg, photo_2018-07-02_09-41-33.jpg, photo_2018-07-02_09-41-46.jpg, photo_2018-07-02_09-41-49.jpg, photo_2018-07-02_09-41-54.jpg', '0aca1f6bf56980552d0ca939f31a01e7')) thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 295
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(264): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(225): Contao\Database\Statement->execute()
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(330): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(124): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(190): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#7 {main}