امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد.

پایش دوره ای مناطق تحت مدیریت استان توسط مدیر کل محیط زیست لرستان

توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در راستای پایش دوره ای مناطق تحت مدیریت استان، با گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد وضعیت حفاظتی این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با حضور و گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد ضمن رصد وضعیت حفاظتی این منطقه، به بررسی راهکارهای مختلف جهت حفاظت مطلوبتر از این منطقه پرداخت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان که به طور متناوب شخصاٌ مناطق تحت مدیریت استان را مورد پایش و رصد حفاظتی قرا می دهد، روز شنبه مورخه25/01/97 به همراه روئسای ادارات ستادی و محیطبانان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد به گشت زنی در ارتفاعات این منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی شکار پرداخت.

در این برنامه گشت وکنترل مدیرکل و تیم همراه با حضور در زیستگاههای حساس منطقه شرایط موجود را جهت انجام اقدامات حفاظتی لازم برای ایجاد فضایی امن در فصل زایش حیات وحش این منطقه بررسی نمودند.َََ

لازم به ذکر است مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان به طور متناوب با حضور در مناطق تحت مدیریت و انجام گشت و کنترل های با بیتوته و یکروزه  جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی ضمن حضور در جمع محیط بانان و آشنایی هرچه بیشتر با وضعیت آنها، به طور مستقیم وضعیت حفاظتی این مناطق را بررسی می نماید.

 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Duplicate entry 'http://www.lorestandoe.ir/news/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D' for key 'url' (INSERT INTO tl_search (tstamp, url, title, protected, filesize, groups, pid, language, text, checksum) VALUES (1544535116, 'http://www.lorestandoe.ir/news/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87.html', 'پایش دوره ای مناطق تحت مدیریت استان توسط مدیر کل محیط زیست لرستان', '', '43.77', 0, '9', 'fa', 'پایش دوره ای مناطق تحت مدیریت استان توسط مدیر کل محیط زیست لرستان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در راستای پایش دوره ای مناطق تحت مدیریت استان، با گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد وضعیت حفاظتی این منطقه را مورد بررسی قرار داد. امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد. پایش دوره ای مناطق تحت مدیریت استان توسط مدیر کل محیط زیست لرستان یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0) مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در راستای پایش دوره ای مناطق تحت مدیریت استان، با گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد وضعیت حفاظتی این منطقه را مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با حضور و گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد ضمن رصد وضعیت حفاظتی این منطقه، به بررسی راهکارهای مختلف جهت حفاظت مطلوبتر از این منطقه پرداخت. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان که به طور متناوب شخصاٌ مناطق تحت مدیریت استان را مورد پایش و رصد حفاظتی قرا می دهد، روز شنبه مورخه25/01/97 به همراه روئسای ادارات ستادی و محیطبانان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد به گشت زنی در ارتفاعات این منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی شکار پرداخت. در این برنامه گشت وکنترل مدیرکل و تیم همراه با حضور در زیستگاههای حساس منطقه شرایط موجود را جهت انجام اقدامات حفاظتی لازم برای ایجاد فضایی امن در فصل زایش حیات وحش این منطقه بررسی نمودند.َََ لازم به ذکر است مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان به طور متناوب با حضور در مناطق تحت مدیریت و انجام گشت و کنترل های با بیتوته و یکروزه جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی ضمن حضور در جمع محیط بانان و آشنایی هرچه بیشتر با وضعیت آنها، به طور مستقیم وضعیت حفاظتی این مناطق را بررسی می نماید. افزودن یک دیدگاه , photo_2018-04-15_14-22-11.jpg, photo_2018-04-15_14-22-24.jpg, photo_2018-04-15_14-22-27.jpg, photo_2018-04-15_14-22-32.jpg', 'd212d7897a155d2f04c0039f4de5bab0')) thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 295
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(264): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(225): Contao\Database\Statement->execute()
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(330): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(124): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(190): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#7 {main}