امام صادق (ع) نوروز را اینگونه تعریف می کند که روزی است که قائم ما ظهور می کنند و آن روزی است که قائم ما بر دجال ظفر می یابد و او را در زباله دانی کوفه به دار می کشد و روز نوروزی نیست مگر اینکه ما در آن در پی فرج هستیم.

اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در پناهگاه ازنا

توسط محمدهادی رستمی (دیدگاه‌ها: 0)

 

یا ضامن آهو

اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در پناهگاه ازنا

خسرو بهلولی مسئول منطقه پناهگاه حیات وحش ازنا :تمامی دانش آموزان مدارس روستاهای داخل و حاشیه پناهگاه حیات وحش سفید کوه آموزش محیط زیست می بینند.خسرو بهلولی مسئول پناهگاه حیات وحش سفید کوه همزمان با اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در مدرسه اعلام نمود که در راستای ایفای نقش بیشتر جوامع محلی در حفاظت از پناهگاه حیات وحش سفید کوه همه آموزگاران و دانش آموزان مدارس روستاهای داخل و حاشیه پناهگاه به طور ویژه آموزش های لازم جهت حفاظت از محیط زیست را خواهند گذراند. طرح یک ساعت با محیط بان در مدرسه امروز از مدرسه روستای باوکی در شمال پناهگاه حیات وحش سفید کوه آغاز گردید.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه