امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد.

کشف و ضبط دو قبضه اسلحه غیر مجاز در دلفان

توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دلفان از کشف و ضبط دو قبضه اسلحه غیر مجاز و یک دستگاه دوربین شکاری، از متخلفین زیست محیطی خبر داد.

قاسم دلفانی گفت: مأمورین یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان دلفان  با گشت و کنترل در سطح حوزه استحفاظی جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی، موفق به کشف و ضبط یک قبضه  اسلحه کلاشینکف، یک قبضه سلاح کمری غیر مجاز و یک دستگاه دوربین از متخلفین شدند.

دلفانی گفت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورت جلسه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دلفان از دوست داران محیط زیست تقاضا نمود در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی با سامانه ارتباطی۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام گردد.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Duplicate entry 'http://www.lorestandoe.ir/news/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D' for key 'url' (INSERT INTO tl_search (tstamp, url, title, protected, filesize, groups, pid, language, text, checksum) VALUES (1544534651, 'http://www.lorestandoe.ir/news/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86.html', 'کشف و ضبط دو قبضه اسلحه غیر مجاز در دلفان', '', '42.17', 0, '9', 'fa', 'کشف و ضبط دو قبضه اسلحه غیر مجاز در دلفان رئیس اداره محیط زیست شهرستان دلفان از کشف و ضبط دو قبضه اسلحه غیر مجاز و یک دستگاه دوربین شکاری، از متخلفین زیست محیطی خبر داد. امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد. کشف و ضبط دو قبضه اسلحه غیر مجاز در دلفان یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷ توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0) رئیس اداره محیط زیست شهرستان دلفان از کشف و ضبط دو قبضه اسلحه غیر مجاز و یک دستگاه دوربین شکاری، از متخلفین زیست محیطی خبر داد. قاسم دلفانی گفت: مأمورین یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان دلفان با گشت و کنترل در سطح حوزه استحفاظی جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی، موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه کلاشینکف، یک قبضه سلاح کمری غیر مجاز و یک دستگاه دوربین از متخلفین شدند. دلفانی گفت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورت جلسه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید. رئیس اداره محیط زیست شهرستان دلفان از دوست داران محیط زیست تقاضا نمود در صورت مشاهده تخلفات زیست محیطی با سامانه ارتباطی۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری آن اقدام گردد. افزودن یک دیدگاه , photo_2018-07-08_09-11-10.jpg, photo_2018-07-08_09-11-15.jpg, photo_2018-07-08_09-11-19.jpg', 'c5df72d5f703a2d659126e7711a95273')) thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 295
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(264): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(225): Contao\Database\Statement->execute()
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(330): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(124): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(190): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#7 {main}