پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

تفاهم نامه همکاری محیط زیست و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان امضاء شد

توسط محمدنبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

به منظور ایجاد زمینه های مناسب همکاری در برنامه های حفاظت از محیط زیست و بهره گیری از توانایی ها و امکانات آموزشی، پژوهشی و راهبردی، تفاهم نامه همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، به منظور اجرایی نمودن تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ولزوم ایجاد زمینه های مناسب همکاری در برنامه های حفاظت از محیط زیست و بهره گیری از توانایی ها و امکانات پژوهشی، آموزشی و راهبردی و سایر توانمندی های متقابل، تفاهم نامه همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان به امضاء مدیرکل حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان رسید. در این یاد داشت تفاهم ضمن تاکید بر نقش و مأموریت اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان در جهت توسعه پایدار، به تحقق اصول 44 و 50 قانون اساسی، با محوریت سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حفاظت از محیط زیست و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی، اجرای بخشی از تکالیف ماده 38 قانون برنامه ششم، بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ماده 11 قانون هوای پاک، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور و قانون اراضی مستحدث ساحلی با در نظر گرفتن مفاد بند 4 و 12 ماده 3 قانون تاسیس نظام مهندسی در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده و تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای سطح دانش حرفه ای مهندسی محیط زیست و گسترش نوآوری در آن ها به منظور بالابردن استاندارد و انجام فعالیت های حرفه ای مهندسی و ایجاد زمینه های اشتغال فارغ التحصیلان در مشاغل سبز نگاه ویژه ای شده است.ایجاد زمینه همکاری در ایجاد هسته های زیست محیطی HSE  در واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی با اولویت استفاده از دانش آموختگان رشته های محیط زیست عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  لرستان، همکاری در تهیه، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های مدیریت مناطق به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی حفاظت از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تالاب ها و انجام مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها و رودخانه های کشور، تدوین راهکارهای اجرایی مناسب جهت تسهیل در استفاده از فن آوری های سازگار و دوستدار محیط زیست در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و سایر فعالیت های مرتبط از مهمترین بخش های این تفاهم نامه است. به موجب این تفاهم نامه مقرر گردید کمیته مشترکی از این دو ارگان بر اجرای هرچه بهتر مفاد آن نظارت کنند.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه