پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

کارگاه آموزشی کاربری سامانه محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در خرم آباد برگزار شد

توسط محمدنبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

به مناسبت هفته هوای پاک، کارگاه آموزشی کاربری سامانه محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر مدیریت پسماند، با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان و شرکت شهرکهای صنعتی شماره دو خرم آباد و با حضور کارشناسان HSE واحدهای صنعتی استان در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، به مناسبت هفته هوای پاک و در راستای ارتقاء توانمندسازی کارشناسان HSE مشغول به خدمت در واحدهای صنعتی و  آشنایی این کارشناسان با مدیریت پسماند و نحوه انتقال آنها، کارگاه آموزشی کاربری سامانه محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر مدیریت پسماند، با حضور کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در سالن همایشهای شهرک صنعتی شماره دو خرم آباد برگزار شد.

  در این دوره که جهت بهبود وضعیت زیست محیطی حوزه مدیریت واحدهای صنعتی برگزار شد؛ شرکت کنندگان با قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن و چگونگی اجرای ضوابط و مقررات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، نحوه تنظیم فرمهای مدیریت پسماندهای صنعتی و دفع و امحاء اصولی آن آشنا شدند.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه