پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

برگزاری کارگاه مدیریت سبز برای کارکنان مراکز فنی و حرفه ای شهرستان های سلسله و کوهدشت

توسط محمدنبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

به منظور اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه، کارگاه مدیریت سبز برای کارکنان مرکز فنی و حرفه ای  شهرستان های سلسله  و کوهدشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان لرستان، به منظور اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه، ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های سلسه و کوهدشت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سبز جهت کارکنان مرکز فنی و حرفه ای این شهرستان ها  نمودند.

در این کارگاه ها  که در محل مراکز فنی و حرفه ای این شهر ستان ها  و با حضور کارکنان این مراکز برگزار شد، مطالبی در خصوص قوانین و مقررات، شاخص های مدیریت سبز و نحوه اجرای آن ارائه شد.

هدف از اجرای برگزاری این کارگاه ها حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، استقرار نظام مدیریت و بهره وری سبز، اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ سازی پایدار، اشاعه فرهنگ بهینه مصرف در دستگاه های دولتی و اجرای سیستم ها و ابزار های مدیریت نوین و محیط زیست ( سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بهره وری می باشد.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه