امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد.

دیدار نماینده مردم الیگودرز با معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور

توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز و مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محل دفتر ایشان دیدار نمودند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، و محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز و مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان در دیدار با عیسی کلانتری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به بررسی مشکلات و مسائل زیست محیطی شهرستان الیگودرز  پرداختند.

رئیس سازمان  حفاظت محیط زیست کشور در این دیدار با اشاره به اولویت رعایت مسائل زیست محیطی در اجرای طرحهای عمرانی بر تعامل و همکاری همه دستگاهها برای رسیدن به محیط زیست سالم و مطلوب تاکید نمودند.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Duplicate entry 'http://www.lorestandoe.ir/news/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%D' for key 'url' (INSERT INTO tl_search (tstamp, url, title, protected, filesize, groups, pid, language, text, checksum) VALUES (1544533512, 'http://www.lorestandoe.ir/news/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html', 'دیدار نماینده مردم الیگودرز با معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور', '', '41.15', 0, '9', 'fa', 'دیدار نماینده مردم الیگودرز با معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز و مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محل دفتر ایشان دیدار … امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد. دیدار نماینده مردم الیگودرز با معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ توسط محمد نبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0) محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز و مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محل دفتر ایشان دیدار نمودند. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، و محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز و مهرداد فتحی بیرانوند مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان در دیدار با عیسی کلانتری ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به بررسی مشکلات و مسائل زیست محیطی شهرستان الیگودرز پرداختند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این دیدار با اشاره به اولویت رعایت مسائل زیست محیطی در اجرای طرحهای عمرانی بر تعامل و همکاری همه دستگاهها برای رسیدن به محیط زیست سالم و مطلوب تاکید نمودند. افزودن یک دیدگاه', 'a068f65fdd7b9aa33f3d2d762c5a2a1f')) thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 295
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(264): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(225): Contao\Database\Statement->execute()
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(330): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(124): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(190): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(285): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#7 {main}