پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

سومین کارگاه مدیریت زیست بومی تالاهای پلدختر برگزار شد

توسط محمدنبی حسنوند (دیدگاه‌ها: 0)

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر از برگزاری سومین کارگاه مدیریت زیست بومی تالابهای پلدختر با حضور کارشناسان و نمایندگان ذینفعان در این شهرستان برگزار شد.

علی الشتری نزاد گفت: سومین کارگاه مدیریت زیست بومی تالاهای پلدختر  به منظور تدوین طرح مدیریت زیست بومی تالابهای این شهرستان با حضور نمایندگان ذینفعان برگزار گردید

الشتری نژاد گفت: با توجه به اینکه مدل مدیریت زیست بومی تالاب ها با مشارکت ذینفعان میباشد، این جلسه با مشاکت همه ذینفعانی که در تدوین و اجرای مدیریت زیست بومی تالاب نقش دارند برگزار شد.  

الشتری نژاد اظهار داشت: در این کارگاه  با تحلیل تهدیدات و مشکلات تالاب، اهداف راهبردی و اقدامات اولویت‌دار جهت حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از تالاب مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدخترگفت: امیدواریم با تدوین ، تصویب و اجرای این برنامه برای تالابهای پلدختر در سالهای آینده تالابهایی با وضیعت زیست محیطی مطلوب توام با  حفظ منافع ذینفان داشته باشیم.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه