پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

نشست هم اندیشی مدیران و مسئولین آموزش و پرورش و محیط زیست لرستان

توسط اکرم احمدی (دیدگاه‌ها: 0)

در راستای تحقق بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه اولین نشست مسئولین دو دستگاه آموزش و پرورش و حفاظت محیط زیست با هدف ارتقای آموزش همگانی محیط زیست برگزار گردیدد .

در ادامه این نشست ضمن عقد تفاهم نامه همکاری ، موضوعات زیر مورد توافق قرار گرفت :

الف - همکاری همه جانبه آموزش و پرورش در راستای تحقق بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم (توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست )

ب - همکاری گروههای آموزشی جغرافیا ، زیست شناسی ، علوم تجربی ، شیمی ، زمین شناسی آموزش و پرورش استان در جهت ترغیب معلمان و دانش آموزان به انجام تحقیقات زیست محیطی

ج - توانمندسازی مخاطبین اثرگذار نظیر دانش آموزان ، معلمان ، کودکان پیش دبستانی با آموزشهای زیستی

د - همکاری دو دستگاه در اجرای طرح ملی "محیط یار "

و - همکاری شورای هماهنگی تشکلهای دانش آموزی استان در برنامه های آموزش محیط زیست  

بازگشت

افزودن یک دیدگاه