پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

نصب تابلوهاي هشداردهنده عبورحيوانات وحشی درشهرستان چنگی

توسط اکرم احمدی (دیدگاه‌ها: 0)

سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱

کامران فرمانپور رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان چگنی گفت : به منظورجلوگيری ازبرخورد حیوانات وحشی باخودروها درسطح جاده های شهرستان چگنی، تابلوهای عبورحيوانات وحشی درجاده های اين شهرستان نصب شده است.
کامران فرمانپور افزود نورچراغ خودروها درشب هنگام باعث شده عموم جانوران وحشی درعبوراز جاده های اين شهرستان به آن خيره شوند وقدرت حرکت را ازدست داده و با خودروها برخورد کنند و باعث تلف شدن آنان شود.

ایشان با اشاره به اينکه درشهرستان چگني به دليل وجود حدود 45 هزارهکتارازمنطقه حفاظت شده سفيدکوه پوشش وجنگلي مناسب وزيستگاه خوبي براي زندگی جانوران شده است بیان داشتند که امکان تردد حيوانات وحشی درجاده هاي منتهي به مناطق حفاظت شده وجود دارد که دراين راستا اداره حفاظت محيط زيست شهرستان چگنی با همکاری آقای مهندس دالوند رئیس اداره راه، مسکن وشهرسازی این شهرستان  اقدام به نصب تابلوهای هشداردهنده عبورحيوانات وحشی درمسيرهای منتهی به منطقه حفاظت شده سفيدکوه تا شهرستان چگنی نموده است . files/news/khabar/fa-1.jpg
رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان چگنی درادامه عنوان کردند : اميدواريم با اين اقدام بتوانيم ازتلف شدن جانوران درهنگام عبور ازجاده ها جلوگيري کنيم .

آقای فرمانپور در ادامه اذعان نمودند : نصب تابلوها در مناطق حفاظت شده به تنهايی کافی نمی باشد چنانچه در بيشترنقاط جهان و کشورجاده هايی که ازکنار مناطق حفاظت شده مي گذرند با استفاده فنس کشي و ايجاد معبر و زيرگذرها رفت وآمد جانوران تسهيل می شود.
ایشان اظهارداشتند : ازرانندگان تقاضامي شود جهت جلوگيري ازبرخورد و بروز حوادث دراين مناطق باسرعت مطمئن ودقت بيشتری حرکت نمايند و به علائم هشداردهنده عبور حيوانات وحشی درجاده ها اين شهرستان دقت کافی داشته باشند

بازگشت

افزودن یک دیدگاه