پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

تعقیب و گریز محیط بانان و شکارچیان

توسط محمدهادی رستمی (دیدگاه‌ها: 0)

یکشنبه 24آذر ماه

مهندس بازگیر مدیر کل محیط زیست لرستان بیان داشت:

در پی گشت و کنترل یگانهای اجرایی اداره کل و محیط بانان سفید کوه خرم آباد در فصل وردا طی 2عملیات 2 نفر از متخلفان شکار را به همراه 2لاشه کل و پوست آن که تازه شکار شده بود کشف و ضبط نمایند(در عکس جای گلوله مشخص است)یگان اجرایی اداره کل طی تعقیب و گریزدر منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد که یک ساعت به طول انجامید پس از درگیری با شکارچیان با همکاری نیروی انتظامی دوره چگنی 1نفر از شکارچیان را به همراه لاشه ها دستگیر نماید ،لازم به ذکر است شکارچیان همراه ایشان که مسلح بودند از محل گریختند ولی با توجه به دستگیری راننده و معرفی ایشان به دادگستری ،دیگر هم دستان شکارچیان بزودی به همراه اسلحها استفاده شده در دادگاه حضور میابند،در باررسی از یک باب مغازه یک ترفه قوچ که بصورت غیر قانونی نگهداری میشد پس از اخذ جریمه (18000000هزار تومان)به نفع محیط زیست ضبط گردید،در پایان اعلام میداریم هر گونه شکار غیر مجاز و همچنین نگهداری از ترفه های جانوری جرم محسوب می گردد و با متخلفین برخورد قانونی ،اعم از جزیمه نقدی و حبس اعمال میگردد

رستمی –اداره روابط عمومی محیط زیست لرستان

بازگشت

افزودن یک دیدگاه