پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: شکستن شاخه ای از درختان در نزد من مانند شکستن بال فرشتگان است.

کارمندان و اطلاعات پرسنلی

محمد هادی رستمی

مدیر روابط عمومی

موبایل 09167083569

مهندس فتحی بیرانوند

مدیر کل محیط زیست لرستان

موبایل 09163610186

مهندس سپهوند

معاونت اداری و مالی

موبایل 09166619476

مهندس نبی رحتمی

معاونت فنی

موبایل 09166687869

خانم مهندس برنا

معاونت نظارت و پایش

موبایل 09166613314

طاهر بیرانوند

رییس محیط زیست سرابدوره

موبایل 09167136829

کامران فرمان‌پور

رییس اداره محیط زیست خرم آباد

موبایل 09125257883

مصطفی وند

رییس اداره محیط زیست بروجرد

موبایل 09163698657

امیر حسین ذلقی

رییس محیط زیست دورود

موبایل 09167066569

حمید طولابی

رییس محیط زیست کوهدشت

موبایل 09168615692

اصغر بلکی‌وند

رییس اداره محیط زیست الیگودرز

موبایل 09163642212

قاسم دلفان

رییس اداره محیط زیست نورآباد

موبایل 09166633483

منصور درویشی

رییس اداره محیط زیست ازنا

موبایل 09163660034

امیر محمدی‌نژاد

رییس محیط زیست پلدختر

موبایل 09163603188

مهندس سعید بابایی

ریس نظارت بر حیات وحش

موبایل 09163672370

مهندس مجتبی آهور

ریس اداره محیط انسانی

موبایل 09166610958

مسعود هادی

ریس امور اداری

موبایل 09166972102

افشین محمدی

ریس اداره بودجه و تشکیلات

موبایل 09166631773

خانم مهناز تقی زاده

ریس اداره حقوقی

موبایل 09367413263

نظر بیرانوند

ریس امور مالی

موبایل 09166594653

نورالدین سپهوند

ریس اداره حراست

موبایل 09166609064

فرج الله ذوالفقاری

ریس اداره ارزیابی و نظارت بر عملکرد

موبایل 09166678334

افشین خورشیدی

ریس امور آزمایشگاه

موبایل 09161611927

حسین زرین کیا

ریس یگان حفاظت

موبایل 09163611582

امیر زند

ریس اداره محیط طبیعی

موبایل 09163982863

مصطفی بسطامی

ریس اداره فنی و پشنیبانی

موبایل 09169673167

بهمن بیرانوند

ریس اداره آموزش

موبایل 09166631080

مهندس علی سالاروند

ریس اداره نظارت و پایش