پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

راهبرد مشارکت

این سازمان کلیه مقرارت صادره خود را اعم از بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می‌نماید.

این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه‌های قانونی که نیازمند تصویر نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می‌باشد، پیش از ارسال از طریق درگاه الکترونیک خو در معرض نقد عموم مردم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می‌نماید.

عیسی کلانتری