پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

معاونت اداري و مالي

- برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور در جهت تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی.

- بسترسازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای تحقق عملی امر تحول مرتبط با وظایف اداره کل.

- بررسی به منظور تدوین اصول و تهیه نظام اخلاقی حاکم براقدامات و ارائه خدمات ( منشور اخلاقی سازمان ) و ترویج و تشریح آن برای کارکنان.

- بررسی و پیگیری امور مربوط به تکریم مردم و مراجعان سازمان و رعایت حقوق شهروندی.

- تهیه برنامه و نظر سنجی از ارباب رجوع درخصوص نحوه ارائه خدمات.

- تهیه طرح های لازم در زمینه تاثیرگذاری رفتار و نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع برسرنوشت و حقوق استخدامی آنان.

- انجام اقدام های مربوط به فن آوری اطلاعات در جهت بهبود و کارآمدی نظام های مدیریتی ( تصمیم سازی، تصمیم گیری و...... ) و افزایش قابلیت اداره کل در ارائه خدمات گسترده، سریع، مطمئن و بی وقفه به مراجعان و تعامل شایسته تر مردم.

- شناسایی نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری، پشتیبانی و حفاظت سیستم یارانه ای اداره کل.

- پیگیری درخصوص طراحی نرم افزارهای مورد نیاز بخش های مختلف اداره کل و پیاده سازی آن.

- نظارت برجریان آماده سازی و راه اندازی دستگاههای اصلی و پیرامونی و کنترولرهای مربوطه و ایجاد هماهنگی کامل در کلیه امورعملیاتی اداره کل.

- عیب یابی و رفع نواقص در بستر شبکه ارتباطی و نرم افزار رایانه.

- نصب و راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه و دستگاههای جانبی.

- کنترل کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی آنها.

- انجام عملیات پشتیبان گیری ( back up ) از پایگاههای اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوطه.

- کنترل شرایط محیطی کارنظیر برق، حرارت و رطوبت با استفاده از ابزار مناسب.

- تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی محیط زیست استان با هماهنگی ستاد.

- طراحی چارچوب برنامه ریزی برای کلیه سطوح سازمانی اعم از اداره کل و واحدهای تابعه.

- همکاری با ستاد در تهیه و تنظیم طرحهای مورد نیاز در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز و قانون برنامه پنجساله.

- هماهنگی لازم با کلیه واحدهای اداره کل به منظور برنامه ریزی.

- برنامه ریزی جهت تعیین نیازهای اعتباری : ملی و استانی بخش محیط زیست.

- همکاری با ستاد در تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، میان مدت اداره کل با بهره گیری از کلیه واحدهای تابعه.

- همکاری با ستاد در تهیه و تدوین شاخص ها و اهداف کمی بخش محیط زیست.

- تهیه و تدوین برنامه عملیات فعالیتهای هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در قالب برنامه ها و طرحهای مصوب و ابلاغ شده توسط استانداری.

- مطالعه و بررسی عملکرد برنامه ها، فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در راستای اهداف برنامه های توسعه و استفاده از نتایج حاصله در جهت تغییر و اصلاح برنامه و ارائه راهکار در جهت تحقق هدف برنامه.

- تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه هزینه ای در قالب فعالیتها و برنامه های مصوب با توجه به نظام بودجه ریزی و شاخص مند کردن اعتبارات هزینه ای ( عملیاتی کردن بودجه ).

- تهیه و تنظیم موافتقنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در قالب طرحهای مصوب.

- اخذ تخصیص اعتبارات بودجه هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای.

- اعمال کنترل و نظارت براجرای بودجه و هماهنگی در اجرای پروژه ها.

- برگزاری جلسات ارزیابی فعالیتهای هزینه ای و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای با دستگاههای نظارتی – ارائه بودجه پیشنهادی سالانه به استانداری با توجه به سیاستها واهداف تدوین شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شرکت در جلسات و دفاعیه بودجه.

- اقدام در رابطه با پرداخت تشویق و ترغیب مامورین اجرایی و کارشناسان، حق الکشف کاشفین، دیه و جبران خسارات.

- ارائه گزارش عملکرد ( ریالی و فیزیکی ) اعتبارات استانی و ملی در قالب فعالیت های هزینه ای و طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای به معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان و مراجع ذیصلاح.

- درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصیصی بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانونی و نگهداری حساب آنها.

- درخواست وجه از سازمان بازنشستگی کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران.

- نگهداری حساب اعتبارات و تعهدات به تفکیک برنامه ها، فعالیتها،‌ پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصیصی و ارائه گزارش نهایی اعتبارات هزینه شده.

- تهیه و تنظیم لیست حقوق و اسناد هزینه های جاری، عمرانی و انتقالی و فهرست کسوربازنشستگی و رسیدگی به اسناد آنها.

- صدور چک، حواله، تنخواه گردان و پرداخت هزینه های اداره کل با رعایت مقررات مربوطه.

- رسیدگی به اسناد اموال و کالاهای خریداری شده از نظر انطباق با قوانین و مقررات مالی ورسیدگی به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبی و فروش و تحویل اموال و نگهداری اسناد هزینه و دفاتر اموال.

- نگهداری دفاتر معین،‌ روزنامه و کل و ثبت و طبقه بندی مستمر عملیات حسابداری و تهیه بیلان ماهانه و صورتحساب های ضروری اداره کل طبق قوانین و مقررات.

- نگهداری حساب تنخواه گردان،‌ بدهکاری، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و تعقیب و تسویه و واریز آنها قبل از انقضای مهلت قانونی.

- تهیه و توزیع پروانه های شکار به واحدهای تابعه ( تا هنگام ضرورت این کار ) و نگهداری حساب آنها و حفظ و نگهداری اوراق بهادار.

- نگهداری حساب درآمدهای اداره کل به تفکیک نوع درآمد.

- دریافت انواع صورتحساب ها و گزارشهای مالی از واحدهای تابعه و تفکیک و طبقه بندی آنها.

- تهیه و تنظیم صورت تفریغ بودجه در پایان هرسال.

- پاسخگویی به هیئت حسابرسان اعزامی از دیوان محاسبات در مورد رسیدگی به حسابهای اداره کل و همکاری مطلوب جهت تسریع در بهبود امر رسیدگی.

- استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزینه های انجام شده اعم از بودجه جاری و عمرانی به تفکیک فعالیت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد.

- همکاری با ستاد در خصوص تحقق اهداف و برنامه های مرتبط با اندازه دولت در زمینه نیروی انسانی در برنامه های توسعه.

- همکاری با ستاد در انجام بررسی های لازم به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب توزیع نیروی انسانی.

- انجام بررسی های لازم به منظور کارسنجی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری واحدهای ذیربط و چگونگی تامین آن از داخل اداره کل.

- گردآوری و جمع بندی آمار نیروی انسانی و اطلاعات اداری و مدیریتی و اطلاع رسانی در این زمینه.

- ارائه پیشنهاد در مورد ادغام و انحلال واحدهای تابعه و وابسته غیر ضرور.

- مطالعه و بررسی مستمر ساختارتشکیلاتی و وظایف اداره کل به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پست های سازمانی مورد نیاز و حذف موانع و نارسائی های تشکیلاتی.

- بررسی پیشنهاد های واصله از واحدهای مختلف تابعه در زمینه ایجاد و حذف سطوح و پست های سازمانی و تامین پست های مورد نیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی جهت تصویب نهایی به ستاد.

- تعیین و پیشنهاد اولویت های اصلاح روش ها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار اداره کل به شورای تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری، کارآئی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها.

- جانمایی و نحوه استقرار واحدها مطابق با استانداردهای موجود.

- انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان.

- ارزشیابی کارکنان بر اساس معیارها، شاخص ها و روش های تدوین شده.

- اجرای قوانین، مقررات استخدامی و انجام امورپرسنلی ازقبیل : استخدام، مرخصی ها، انتصاب ( تا سقف مجاز )، انتقال ( تا سقف مجاز )، بازنشستگی و تهیه و صدور احکام مربوطه و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهای استخدامی،‌ خرید خدمت و سایر امور تفویضی از سازمان.

- برنامه ریزی و نظارت برطراحی و اجرای آزمون های تخصصی استخدامی با هماهنگی سازمان.

- اجرای احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی و تهیه و صدور احکام کارگزینی مربوطه.

- ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی با هدف جمع آوری،‌ طبقه بندی، تقسیم و جاری نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نیازهای استخدامی واحدها و تهیه انواع آمارهای پرسنلی برحسب گروه، شغل، تحصیلات، سن، جنسیت و........ و انجام بررسیهای آماری مربوطه و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیصلاح.

- صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان.

- انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجام حضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه.

- اداره اموردبیرخانه،‌ ثبت و صدور، توزیع، تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی.

- اداره اموربایگانی راکد و اجرای مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداری زائد و تنظیم و اجرای شیوه های موثر بایگانی در واحدهای اداره کل.

- تنظیم لیست اموال و کالاهای مورد نیاز اداره کل و خرید آنها براساس اعتبارات مصوب با رعایت مقررات مربوطه با همکاری واحدهای ذیربط.

- انجام خریدهای مورد نیاز اداره کل با رعایت مقررات مربوطه.

- انجام امورمربوطه به معاملات عمده اداره کل مانند مزایده و مناقصه.

- تنظیم و نگهداری حساب تنخواه گردان و سایر صورتحسابهای ضروری و تهیه و ارائه گزارشهای لازم در این زمینه.

- انجام امورمربوط به بیمه و شماره گذاری وسائط نقلیه موتوری و شناورها.

- اداره امورانبارواحدهای اداره کل.

- انجام کلیه امور مربوط به نگهداری، تعمیر و سرویس وسائط نقلیه موتوری، شناورها، موتورهای مولد برق، پمپ های آب، تلمبه های بادی، وسایل فنی و تجهیزات ساختمان و فضای سبز مربوط به آنها، تعمیرات تلفن ها و ابنیه ملکی اداره کل، همچنین تنظیف مستمرساختمانها و محوطه های مربوط.

- تنظیم و ارائه برنامه و انجام امور مربوط به سرویس ایاب وذهاب کارکنان و تنظیم برنامه کار روزانه و نظارت مستمر برنحوه انجام وظایف خدمتگزاران، ‌سرایداران، نظافتچی ها، رانندگان و تعیین محل خدمت و کشیک آنها.

- انجام سایر امورمربوط که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.