پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

اخبار

قتل دو قلاده خرس در سفيدكوه

توسط اعظم مرادی

به قتل رساندن دو قلاده خرس قهوه اي (مادر و توله ) توسط 5 نفر از خيانتكاران به طبيعت

بیشتر بخوانید ...